Figyelem!

Ön egy termékrészletet nyit meg erotikus kiegészítőkkel.

Az "igen" gombra kattintva kijelentem: Felnőtt vagyok, 18 év felett Nem engedem meg, hogy hozzá nem értő vagy kiskorú hozzáférjen az itt közölt adatokhoz már elküldött rendeléshez nem tud árut hozzáadni vagy eltávolítani, csak törölni

Belépés
0 Ft0

Felhasználási feltételek

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

1. Bevezető rendelkezések

Jelen feltételek tovább határozzák meg és pontosítják az eladó és a vevő jogait és kötelezettségeit a www.noblas.hu online e-shopon keresztül létrejött szerződéses jogviszonyban. A Vevőnek lehetősége van a jelen feltételeket a megrendelés elküldése előtt megismerni és azokról kellően előzetesen értesíteni. Megrendelésének elküldésével a vásárló megerősíti, hogy elolvasta a jelen feltételeket, és egyetért velük.

 

A www.noblas.hu online áruház eladója és üzemeltetője a Parfums Seasons sro, CIF: 062 54 926, székhelye: Nové sady 591/24, Staré Brno, 602 00 Brno, a cég által vezetett cégjegyzékben. Brnói Területi Bíróság, C. szakasz, iratszám: 100997. Valamennyi szerződéses kapcsolat helye: Parfums Seasons sro, Nové sady 591/24, Brno - Střed, 602 00 Brno, személyes átvétel esetén pedig a felsorolt ​​eladó átvételi helye. a www.noblas.hu oldalon, amelyet a vevő a megrendelésben megjelöl.

 

Minden szerződéses viszonyra a Cseh Köztársaság joga az irányadó.

 

2. Néhány kifejezés meghatározása

A jelen általános szerződési feltételek alkalmazásában és a kétségek eloszlatása érdekében a kifejezés:

a) Fogyasztói szerződés“ a Polgári Törvénykönyvről szóló, módosított 89/2012. sz. törvény szerinti adásvételi szerződés vagy egyéb szerződés, ha a szerződő felek egyrészt a fogyasztó, másrészt az eladó.

b) Fogyasztó“ az a természetes személy, aki az eladóval kötött fogyasztói szerződés megkötése és teljesítése során nem kereskedelmi vagy üzleti tevékenysége, illetve hivatása gyakorlása során jár el.

c) „Eladó” Parfums Seasons s.r.o.

d) „Vevő” az a személy, aki adásvételi szerződést köt az Eladóval

d) „Nem fogyasztó vevő” nem fogyasztó, azaz olyan személy, aki az eladóval kötött szerződés megkötése és teljesítése során kereskedelmi vagy üzleti tevékenysége, illetve hivatása gyakorlása során egyedül jár el.

 

3. Adásvételi szerződés megkötése

Megfelelően kitöltve és a www.noblas.hu online e-shopon keresztül elküldve, ill a vevő telefonon leadott rendelése kötelező erejű ajánlat az eladóval adásvételi szerződés megkötésére, míg a vevő az adásvételi szerződés megkötésére vonatkozó javaslatához a megrendelés feladásától számított huszonegy (21) napig kötve van.

Az Eladó a megrendelés átvételét a Polgári Törvénykönyvről szóló 89/2012. sz. törvény 1827. § (1) bekezdése szerint haladéktalanul visszaigazolja e-mailben a vevő által a megrendelésben megadott e-mail címre, és ezt a a visszaigazolás nem jelenti az adásvételi szerződés megkötésére irányuló javaslat elfogadását. Maga az adásvételi szerződés az adásvételi szerződés megkötésére irányuló javaslat eladó általi elfogadásával jön létre, ahol az elfogadás az áru eladó által a vevő részére történő megküldése, vagy az adásvételi szerződés megkötésére irányuló javaslat kifejezett elfogadása. az eladó e-mailben vagy telefonon.

A fogyasztónak joga van a rendeléstől elállni, azaz adásvételi szerződés megkötésére irányuló javaslatát az áru feladásáig kötbér nélkül elállni. A fogyasztó köteles erről az eladót e-mailben vagy telefonon értesíteni.

Ha a vásárló a kifejezetten neki megrendelt áruk megrendelését megállapodás alapján szeretné lemondani, 4900 HUF lemondási díjat kell fizetni.

Az adásvételi szerződés cseh nyelven jön létre. Az adásvételi szerződés megkötését követően csak az elszámoláshoz feltétlenül szükséges ideig archiválható, ezalatt a fogyasztó írásbeli kérésére rendelkezésre bocsátható. A rendelést módosítani és a hibákat kijavítani az áru kiszállításra történő átadásáig tudja.

 

4. A fogyasztó szerződéstől való elállása a Polgári Törvénykönyvről szóló 89/2012.

A fogyasztónak joga van indoklás nélkül elállni a szerződéstől az áru átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül (többféle árut érintő adásvételi szerződés vagy több alkatrész szállítása esetén a kézhezvételtől számított tizennégy (14) napon belül. az utolsó áruszállítás; rendszeres ismételt áruszállítás, az első áruszállítás kézhezvételének napjától).

A fogyasztónak a szerződéstől való elállási jogának gyakorlása érdekében tájékoztatnia kell az eladót a szerződéstől való elállásáról a következő címen: Parfums Seasons sro, Nové sady 591/24, Brno - Střed, 602 00 Brno, vagy a következő címen: -mail: info@noblas.hu írásos egyoldalú jogi aktus formájában (pl. postai szolgáltatón keresztül küldött levélben, faxon vagy e-mailben).

A fogyasztó a www.noblas.hu internetes e-shop honlapján található űrlapmintával elállhat a szerződéstől, de ez nem kötelessége. Ezen a weboldalon a fogyasztó letöltheti és kitöltheti az elállási nyilatkozatot. A jelen szerződéstől való elállási határidő betartása érdekében elegendő a szerződéstől való elállást a tárgyidőszak lejárta előtt elküldeni.

Ha a fogyasztó eláll az adásvételi szerződéstől, a fogyasztótól kapott valamennyi fizetést, beleértve a szállítási költségeket is (kivéve a többletköltségeket), indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb tizennégy (14) napon belül visszatéríti a fogyasztó részére. az eladó értesítést kap az adásvételi szerződéstől való elállásról. a választott szállítási mód következtében felmerülő költségek, amelyek eltérnek az eladó által kínált legolcsóbb szokásos szállítási módtól). A visszatérítéshez az eladó ugyanazt a fizetési módot használja, amelyet a fogyasztó az eredeti ügylet lebonyolításakor használt, kivéve, ha a fogyasztó kifejezetten másként rendelkezik. Ez semmilyen esetben sem jelent többletköltséget a fogyasztó számára. A fizetést az eladó visszatéríti a visszaküldött áru átvételekor, vagy ha a fogyasztó bizonyítja, hogy az árut visszaküldte, amelyik előbb bekövetkezik. A fogyasztó köteles az árut indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb az adásvételi szerződéstől való elállástól számított tizennégy (14) napon belül visszaküldeni, vagy át kell adnia a következő címen: Parfums Seasons sro, Nové sady 591/24, Brno - Střed, 602 00 Brno , míg a fogyasztó viseli az áru visszaküldésével kapcsolatos közvetlen költségeket. A határidőt betartottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó a tizennégy (14) napos határidő lejárta előtt visszaküldi az árut az eladónak. A Fogyasztó csak azért felelős az áru értékének csökkenéséért, amely abból ered, hogy az árut olyan módon kezeli, mint amilyen az áru természetének és jellemzőinek – ideértve a funkcionalitásának – megismeréséhez szükséges.

törvény 1837. §-a értelmében a fogyasztó a szerződéstől nem állhat el:

a) a szolgáltatásnyújtásról, ha azt az elállási határidő lejárta előtt előzetes, kifejezett hozzájárulásával teljesítették, és a vállalkozó a szerződés megkötése előtt tájékoztatta a fogyasztót, hogy ebben az esetben nincs joga a szerződéstől elállni,

b) olyan termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás, amelynek ára a vállalkozó akaratától függetlenül a pénzügyi piac ingadozásaitól függ, és amely a szerződéstől való elállás időtartama alatt fordulhat elő,

c) olyan szeszes ital értékesítése, amely csak harminc nap elteltével szállítható, és amelynek ára a vállalkozó akaratától független pénzpiaci ingadozásoktól függ,

d) a fogyasztó kívánságai szerint vagy személyére igazított áruk kiszállításáról,

e) romlandó áruk, valamint olyan áruk értékesítése, amelyek a kiszállítást követően helyrehozhatatlanul összekeveredtek más árukkal,

f) a fogyasztó kérésére a fogyasztó által kijelölt helyen végzett javítás vagy karbantartás; ez azonban nem vonatkozik a kértektől eltérő utólagos javításokra vagy a kértektől eltérő pótalkatrészek szállítására,

g) olyan zárt csomagban történő áru kézbesítéséről, amelyet a fogyasztó a csomagból kivett és higiéniai okokból nem lehetséges visszaküldeni,

h) hang- vagy képfelvétel, számítógépes program átadása esetén, ha annak eredeti csomagolását felbontotta,

i) újságok, folyóiratok vagy folyóiratok szállítása,

j) a szállásról, a közlekedésről, az étkezésről vagy a szabadidő felhasználásáról, ha a vállalkozó ezeket a szolgáltatásokat a meghatározott időn belül biztosítja,

k) a nyilvános árverésre irányadó jogszabályok szerint nyilvános árverés alapján megkötött, ill

l) digitális tartalom kézbesítéséről, ha azt nem tárgyi adathordozón kézbesítették, és az elállási határidő lejárta előtt a fogyasztó előzetes, kifejezett hozzájárulásával kézbesítették, és a vállalkozó a szerződés megkötése előtt tájékoztatta a fogyasztót, hogy ebben az esetben nincs joga elállni a szerződéstől.

 

Nem lehet indoklás nélkül elállni a szerződéstől, ha az árut részben már elfogyasztották. Szintén nem lehet elállni a szerződéstől azon áruk esetében, amelyek természetéből adódóan, különösen higiéniai okokból. Ha a visszaküldött áru hiányos, sérült vagy láthatóan elhasználódott, az eladó kártérítést követelhet a fogyasztóval szemben.

 

5. A nem fogyasztó vevő szerződéstől való elállása

Nem fogyasztó vevő esetén a szerződéstől nem lehet elállni.

 

6. Szállítás

A vevő által a megrendelésben választott posta és csomagolás költségei a vevőt terhelik, és ezekre az eladó mindenkor érvényes árlistája az irányadó, amely a www.noblas online e-shop honlapján található www.noblas.hu

 A szállítás módja 

 

Ár

 Személyesen

HU Csomagküldő Z-Point PP

639 HUF

 

Utánvétes fizetés

229 HUF

 Csomag

HU Szállítás a címre HD

1450 HUF

 

Utánvétes fizetés

229 HUF

 

HU Magyar Posta

1590 HUF

 

Utánvétes fizetés

266 HUF

 

 

7. Fizetési feltételek  

A vevő az eladótól leszállított áru vételárát az alábbi módokon fizetheti meg:

a) Kártyával - a rendelés leadása után a vásárló a bank biztonságos fizetési portáljára kerül, ahol a vevő kitölti a szükséges adatokat. A tranzakció engedélyezése esetén a fizetés azonnal megtörténik, és az árut az Eladó legkésőbb a következő munkanapon kiszállítja.

b) Készpénz (személyes átvétel) - A Vevő készpénzben fizet az áruért az áru átvételekor az Eladó fiókjában, miután az Eladó visszaigazolta, hogy az áru készen áll az Eladó fiókjában történő átvételre.

c) Utánvét - a vevő csak akkor fizeti ki az árut, ha az árut a futár (futár) kiszállítja.

 

 8. A vevő hibás teljesítésből eredő jogai

A vevő hibás teljesítéshez való jogát a vásárolt dolog hibája alapozza meg, amikor a kárveszély az eladóról a vevőre száll át, még akkor is, ha az később jelentkezik. A vevő jogát az eladó által kötelezettségének megszegésével okozott későbbi hiba is megalapozza.

Ha az eladó hibás teljesítése az adásvételi szerződés lényeges megszegése, a vevőnek joga van:

a) a hibát kiküszöbölni új, hibamentes vagy hiányzó áru átadásával,

b) a hibát a termék kijavításával megszüntetni,

c) a vételár ésszerű engedménnyel, vagy

d) elállni a szerződéstől.

A vevő a hiba közlése után, vagy a hiba közlését követően haladéktalanul tájékoztatja az eladót, hogy melyik jogát választotta. A vevő nem változtathatja meg a választást az eladó beleegyezése nélkül; ez nem vonatkozik arra az esetre, ha a vevő olyan hiba kijavítását kérte, amely javíthatatlannak bizonyul. Ha az eladó a hibákat ésszerű határidőn belül nem szünteti meg, vagy értesíti a vevőt, hogy a hibát nem szünteti meg, a vevő a hiba elhárítása helyett a vételárból ésszerű engedményt kérhet, vagy elállhat a szerződéstől.

Ha a vevő nem választja meg időben a jogát, akkor az adásvételi szerződés kisebb mértékű megsértése esetén megilleti jogait.

Ha a hibás teljesítés az adásvételi szerződés enyhe megsértése, a vevőnek joga van a hibát kiküszöbölni, vagy a vételárból méltányos engedményt kap.

Amíg a vevő nem él a vételárból való engedmény jogával, vagy el nem áll a szerződéstől, az eladó a hiányzót szállíthatja vagy kijavíthatja a joghibát. Az egyéb hibákat az eladó saját belátása szerint a termék kijavításával vagy új termék átadásával eltávolíthatja; a választás nem róhat aránytalan költségeket a vevőre.

Ha az eladó a hibát időben nem szünteti meg, vagy a hiba elhárítását megtagadja, a vevő a vételárból engedményt kérhet, vagy elállhat a szerződéstől. A vásárló az eladó beleegyezése nélkül nem változtathatja meg a választást.

A vevő nem állhat el a szerződéstől, és nem követelheti új termék kiszállítását, ha a terméket abban az állapotban nem tudja visszaküldeni, ahogyan azt átvette. Ez nem vonatkozik,

a) ha az állapot megváltozott a termék hibájának feltárása érdekében végzett vizsgálat eredményeként,

b) ha a vásárló a terméket a hiba felfedezése előtt használta,

c) ha a vevő tettével vagy mulasztásával a dolog változatlan állapotú visszaszolgáltatását nem tette lehetetlenné, vagy

d) ha a vásárló a terméket a hiba felfedezése előtt eladta, elfogyasztotta, vagy rendeltetésszerű használat közben megváltoztatta a terméket; ha ez csak részben történt meg, a vevő visszaadja az eladónak azt, amit még vissza tud adni, és kártérítést ad az eladónak addig az összegig, amennyi hasznot húzott a dolog használatából.

Ha a vevő a hibát időben nem jelenti be, elveszti az adásvételi szerződéstől való elállás jogát.

A hibajog az eladót illeti meg a következő címen:

Áruk küldésére: Parfums Seasons s.r.o., Nove sady 591/24, Brno - Stred, 602 00 Brno (Az áruigénylő űrlapot megtalálja a www.noblas.hu online e-shop honlapján)

Személyes átvétel esetén:: Parfums Seasons sro, Nove sady 591/24, Brno - Stred, 602 00 Brno

A hibás termék kézhezvétele után az eladó reklamációs űrlapot állít ki, amelyet a reklamált áru elküldése esetén a vevő e-mail címére küld, legkésőbb a hibás termék kézhezvételétől számított huszonnégy (24) órán belül. Személyes panasz benyújtása esetén a reklamációs formanyomtatványt a helyszínen adják ki. A panasz azonnali, összetettebb, elbírálást igénylő esetekben harminc (30) napon belül rendeződik.

 

9. Fogyasztói vásárló esetén hibás teljesítési jog és minőségi garancia

Az eladó felelősséggel tartozik a vevővel, aki fogyasztóval szemben azért, hogy az áru átvételkor ne legyen hibás, az eladó a fogyasztóval szemben különösen azért felel, hogy a fogyasztó a dolog átvételének időpontjában

a) a dolog rendelkezik azokkal a tulajdonságokkal, amelyekben a felek megállapodtak, és megállapodás hiányában az eladó vagy a gyártó által leírt vagy elvárt tulajdonságokkal rendelkezik, tekintettel az áru jellegére és az általuk készített reklámra;

b) a dolog alkalmas arra a célra, amelyet az eladó a használatra megjelölt, vagy amelyre az ilyen dolgot általában használják,

c) a tétel minőségében vagy kialakításában megfelel az egyeztetett mintának vagy modellnek, ha a minőséget vagy a kialakítást az egyeztetett minta vagy modell szerint határozták meg,

d) a tétel megfelelő mennyiségben, méretben vagy súlyban van; és

e) az ügy megfelel a jogszabályi előírásoknak.

A fogyasztó az áru átvételétől számított huszonnégy (24) hónapon belül jogosult a hiba jogának gyakorlására.

Ha a hiba az áru átvételétől számított hat hónapon belül nyilvánvalóvá válik, úgy tekintjük, hogy a termék az átvétel időpontjában hibás volt.

Ha a termék nem rendelkezik a fenti tulajdonságokkal, a Fogyasztó kérheti új, hibátlan termék kiszállítását is, kivéve, ha ez a hiba jellegéből adódóan aránytalan, de ha a hiba csak a termék egy részét érinti, a fogyasztó csak az alkatrész cseréjét kérheti; ha ez nem lehetséges, elállhat az adásvételi szerződéstől. Ha azonban ez a hiba jellegéből adódóan aránytalan, különösen, ha a hiba indokolatlan késedelem nélkül kijavítható, a fogyasztónak joga van a hiba térítésmentes kijavításához.

A Fogyasztónak joga van javítható hiba esetén is új terméket szállítani vagy alkatrészt kicserélni, ha a hiba kijavítás utáni megismétlődése, vagy nagyobb számú hiba miatt a terméket rendeltetésszerűen nem tudja használni. Ebben az esetben a fogyasztót is megilleti a szerződéstől való elállás joga.

Ha a fogyasztó nem áll el a szerződéstől, vagy nem él új termék hibamentes átadására, alkatrész cseréjére, vagy a termék kijavítására vonatkozó jogával, indokolt árengedményt kérhet. A fogyasztót akkor is méltányos árengedmény illeti meg, ha az eladó az új terméket hibátlanul nem tud kiszállítani, annak alkatrészét kicserélni vagy a terméket kijavítani, továbbá ha az eladó a helyzetet ésszerű időn belül nem orvosolja, vagy a jogorvoslat megszervezése azt okozná. a fogyasztó jelentős nehézségeket okoz.

Abban az esetben, ha bizonyítja, hogy a kiszállított termék nem rendelkezik a két fél által megállapodott tulajdonságokkal és minőséggel, az eladó a termék kézbesítésének minden költségét az eladónak, valamint tőle a vevőnek visszafizeti.

A hibajog az eladót illeti meg az alábbi címeken:

Áruk küldésére: Parfums Seasons s.r.o., Nove sady 591/24, Brno - Stred, 602 00 Brno (Az áruigénylő űrlapot megtalálja a www.noblas.hu online e-shop honlapján)

Személyes átvétel esetén:: Parfums Seasons sro, Nove sady 591/24, Brno - Stred, 602 00 Brno

A fogyasztó kérésére az eladó köteles írásban visszaigazolni neki a hibás teljesítés esetén fennálló kötelezettségeinek mértékét és időtartamát. Ha a termék jellege ezt nem akadályozza, a visszaigazolás helyettesíthető a megadott adatokat tartalmazó vásárlást igazoló bizonylattal.

Ha a fogyasztó a hibás teljesítésből eredő jogát gyakorolja, az eladó írásban visszaigazolja számára a jog gyakorlásának időpontját, valamint a kijavítás végrehajtását és annak időtartamát.

 

10. Nem fogyasztó vevő esetén minőségi garancia

Az eladó a nem fogyasztó vevőnek nem vállal garanciát az áru minőségére, kivéve, ha a felek kifejezetten megállapodtak. Ilyen esetben az eladó hibafelelősségére a Polgári Törvénykönyvről szóló 89/2012.

 

11. Árak és az ajánlat érvényessége

A termékek és szolgáltatások valamennyi ára az általános forgalmi adóról szóló 235/2004 sz. törvény értelmében általános forgalmi adóval (továbbiakban ÁFA) van feltüntetve, amely a megrendelés feladásakor érvényes. Abban az esetben, ha az áfa az adásvételi szerződés megkötéséig, ill az áru változása esetén a vevő köteles megfizetni a vételár hátralékát a vevő által választott fizetési mód figyelembevételével, ill. az eladó haladéktalanul e-mailben üzenetet küld a vevőnek, amelyben kéri, hogy jelezze, hol van lehetőség a vevőnek a vételár túlfizetésére fizetni. Az áruszállítás része a megfelelő adóbizonylat. Az áruk összes ára, beleértve az akciós termékeket is, a készletek visszahívásáig vagy elfogyásáig érvényes.

 

12. Kedvezmények a vételárból és kedvezményes kuponok

Az eladó különféle típusú kedvezményeket biztosít (hűség, mennyiség, baráti ajánlások stb.). Minden kedvezménynek megvannak a saját szabályai a felhasználásukra.

Abban az esetben, ha a kedvezmény vagy kedvezménykupon felhasználása a kedvezmény, illetve a kedvezményes kupon szabályainak megsértésével történik, az eladónak jogában áll megtagadni a kedvezmény vagy kedvezménykupon alkalmazását. Ebben az esetben a vevőt tájékoztatják, és felajánlják neki a rendelés e kedvezmény vagy kupon nélküli feldolgozásának lehetőségét.

Az adott kedvezmény igénybevételének szabályait és feltételeit vagy közvetlenül a kedvezményhez csatolják (tájékoztató formájában), vagy a kedvezmény tartalmaz egy linket a www.noblas.hu online e-shop weboldalára, ahol a kedvezmény szabályai részletesen leírva vagy kérésre elérhetőek. A kedvezmény értelmezésében felmerülő félreértések esetén az eladó igénybevételének értelmezése az irányadó.

Minden kedvezmény vagy kupon csak egyszer használható fel, kivéve, ha kifejezetten másként jelezzük. Többszörös felhasználás esetén az eladónak jogában áll megtagadni az ilyen kedvezmény elfogadását.

Abban az esetben, ha a kedvezményt nem fogyasztó vevő alkalmazza, és egyben nem vásárolt ajándékutalványról van szó, az eladónak jogában áll az ilyen kedvezményt és az akciós kuponokat visszautasítani.

Ha az ajándékutalvány vagy kedvezményes kupon értéke meghaladja a teljes vásárlás értékét, a különbözet ​​nem kerül át az új utalványra vagy kuponra és a fel nem használt összeget nem térítjük vissza.

 

13. Személyes adatok védelme

Az eladó, mint a személyes adatok feldolgozója egyben az adatkezelőjük is, és a megszerzett személyes adatokat biztonságos formában kezeljük, megakadályozva az azokkal való visszaélést. A vásárló ezek módosítását vagy törlését e-mailben bármikor kérheti. A vásárló a www.noblas.hu internetes e-shop honlapján módosíthatja adatait.

A vásárló személyes adatainak alapelveiről és feltételeiről részletes tájékoztatást talál a www.noblas.hu online e-shop honlapján elérhető Személyes adatok kezelésének elvei című dokumentumban.

 

14. Elektronikus számlázás

A fogyasztó a megrendelés igazolását elektronikus számla formájában állítja ki. A megrendelés kiszállításáról szóló e-mailben küldött linkről bármikor letöltheti. Az elektronikus számla a felhasználói fiókból és kérésre bármikor letölthető a www.noblas.hu oldalon.

 

15. Elektronikus értékesítési nyilvántartások

törvény alapján, az eladások nyilvántartásáról szóló 112/2016. Ezzel egyidejűleg köteles a befolyt bevételt az adóügyintézőnél online nyilvántartani; műszaki hiba esetén legkésőbb negyvennyolc (48) órán belül.

 

16. Dispoziții finale

A fogyasztó rendelése az eladóhoz történő eljuttatását követően adásvételi szerződés megkötésére irányuló javaslatként archiválva lesz, annak teljesítése és további nyilvántartása céljából. A szerződés megkötéséhez vezető egyes technikai lépések a fogyasztó számára már a rendelési folyamatból világosak. A vásárlónak lehetősége van az adatbevitel során elkövetett hibákat a megrendelés feladása előtt észlelni és kijavítani. A távközlési eszközök (telefon, internet stb.) használatának költsége a megrendelés lebonyolításához a vevőt terheli. Ezek az általános szerződési feltételek lehetővé teszik a fogyasztó számára, hogy archiválja és reprodukálja azokat.

A peren kívüli eljárás alanya vita esetén vagy a vevők panaszainak kezelésének alanya a Cseh Kereskedelmi Felügyeleti Hatóság, amelynek székhelye: Štěpánská 567/15, 120 00 Prága 2, IČ: 000 20 869, honlap címe: www.coi.cz, 64/1986 Coll., A Cseh Kereskedelmi Ellenőrzési Hatóságról, amelyhez a vevő a Cseh Kereskedelmi Ellenőrzési Hatóság honlapján található elektronikus bejelentési irodán keresztül fordulhat. A vita online is megoldható egy erre a célra szolgáló ODR-platformon keresztül (elérhető a következő címen: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage). A személyes adatok védelmének területe feletti felügyeletet a Személyes Adatvédelmi Hivatal látja el a 3. sz. 101/2000 Coll., a személyes adatok védelméről, honlap címe: www.uoou.cz.

Jelen általános szerződési feltételektől csak mindkét fél írásbeli hozzájárulásával lehet eltérni. A jelen általános szerződési feltételekben meghatározott szerződéses kapcsolatokra az üzleti partner további vagy eltérő feltételei nem vonatkoznak.

Jelen általános szerződési feltételek szövegét az eladó módosíthatja vagy kiegészítheti. Ez a rendelkezés nem érinti az Általános Szerződési Feltételek korábbi változatának érvényességi ideje alatt keletkezett jogokat és kötelezettségeket.

Az eladó jelen általános szerződési feltételei 2019. január 16-án lépnek hatályba és lépnek hatályba.